Det är vi som är Finanshuset!

Vår story

Stefan och Patrik är barndomsvänner. I 20-årsåldern skildes deras vägar för att år 2002 återigen korsas i ett Europaprojekt inom försäljning av avreglerade tjänster. Efter några år startade de ett fastighetsbolag som idag består av ett flertal fastigheter med verksamhet i norra Skåne.

Idén till Finanshuset fick de när de som entreprenörer upplevde att redovisningsbranschen behövde förnya sig. Det fanns ett behov av att samla många olika tjänster på ett och samma ställe. Därför tog Stefan och Patrik kontakt med specialister inom andra områden för att starta samarbeten. Konceptet var färdigt sommaren 2008 och fick namnet ”Finanshuset – Allt samlat under ett tak”.

Vår vision

Vi har en vision på Finanshuset om att få ta hand om allt administrativt arbete åt företag kostnadseffektivt. Vi vill frigöra tid för företagaren som istället kan arbeta med sin kärnverksamhet inom rimliga arbetstider. Vi vill vara det självklara valet av aktör inom konsulthjälp för företag i södra Sverige. Våra kunder ska uppleva att de får den hjälp de behöver för att skapa ett framgångsrikt företag.

Finanshuset som arbetsgivare

Vi arbetar med den senaste tekniken och vidareutvecklar löpande våra programvaror. Vi erbjuder en kontinuerlig kompetensutveckling och som anställd har du en ansvarig chef som håller kontakt med både dig och kunden. Detta säkerställer att alla partner är nöjda och att uppdraget löper som planerat. Vi uppmuntrar alla anställda att motionera och ta hand om sig och som anställd får du friskvårdsbidrag. Vår årsarbetstidsmodell ger möjlighet till flexibel förläggning av både arbetad och ledig tid.

Finanshuset som samarbetspartner

Finanshuset som samarbetspartner

När du väljer att anlita någon för att sköta ditt företags administration, är det naturligtvis viktigt att samarbetet er emellan fungerar så bra som möjligt och att du har tillräcklig kontroll över hur ditt företag mår.

En grundförutsättning för att samarbetet mellan dig och den du anlitar ska fungera och vara effektivt, är att ni båda har tillgång till samma information, och att ni använder ett systemstöd som tillåter att ni kan komma överens om vem som gör vad.

För att detta ska fungera utan onödigt krångel och onödiga kostnader, är första förutsättningen att ni samarbetar i samma ekonomisystem. Då kan båda parter (och eventuellt fler intressenter som t ex styrelse eller revisor) ha tillgång till program och information var som helst när som helst.

Du bestämmer

Vi skräddarsyr samarbetet med våra kunder. Kanske vill du själv sköta faktureringen till dina kunder, medan du väljer att få hjälp med övrig redovisning. Eller kanske du vill ha koll på alla leverantörsfakturor och själv godkänna dem innan utbetalning sker. Med vårt inbyggda behörighetssystem bestämmer du själv i vilken grad du vill vara delaktig i ditt företags administration.

Väx med oss

Ytterligare en förutsättning är att du kan växa vidare med ett bra systemstöd även för andra funktioner i företaget. Kanske vill du så småningom systematisera ditt säljarbete och din marknadsbearbetning i ett så kallat CRM-system (CRM=Customer Relationship Management vilket kan översättas med säljstöd eller kundstöd). När företaget växer och du börjar anställa kanske du vill administrera lönehanteringen i ett löneprogram. Här får du unika fördelar genom att välja att arbeta i Finanshusets program från början. Vi kan erbjuda bra system för både små och stora företag. Vi har interaktiv hjälp när du kör fast eller behöver utbildning. Du kan enkelt växa vidare med nya programmoduler i takt med att nya behov uppstår, och alla dina program är per automatik integrerade.

Priset är viktigt

Vid val av system bör du också tänka på hur kostnadsbilden ser ut, såväl nu som i framtiden. Som redovisningskund i Finanshuset betalar du endast en fast månadsavgift för att få tillgång till önskade program. Dessutom är månadsavgiften fast, det spelar ingen roll hur mycket data (antal fakturor, verifikationer osv) du lagrar. Månadsavgiften är fortfarande densamma. Dessutom ingår allt du behöver vad gäller drift, uppgraderingar, säkerhetskopiering och tillgång till support. Allt du behöver är en dator och en internetuppkoppling.

Medarbetare

Finanshuset är ett lokalt företag med mycket personlighet. Vår strävan är att bli en långsiktig samarbetspartner till våra kunder där vårt arbete sträcker sig över en längre tid, snarare än att bara granska räkenskaperna en gång om året.

Som redovisningsbyrå är vi nyfikna och vetgiriga inför ny teknik och kunskaper som ger oss ett bättre och bredare utbud för våra befintliga och nya kunder.

Våra verksamhetsområden är Ekonomi och Redovisning, Marknadsföring och mycket mer.

Freddie

Freddie

Redovisningskonsult – Företagskompis

email hidden; JavaScript is required
Telefon 040-685 89 99

Patrik

Patrik

Redovisningskonsult – Företagskompis

email hidden; JavaScript is required
Telefon 040-685 89 99

Åsa

Åsa

Redovisningskonsult – Företagskompis

email hidden; JavaScript is required
Telefon 040-685 89 99

Elin

Elin

Redovisningskonsult – Företagskompis

email hidden; JavaScript is required
Telefon 040-685 89 99

Carl

Carl

Redovisningskonsult

email hidden; JavaScript is required
Telefon 040-685 89 99

Praktikplats/spontanansökan

Intresserad av praktikplats hos oss?

Går du en relevant utbildning där det ingår LIA- praktik och vill praktisera hos oss? Vi tar vårt praktikåtagande på stort allvar, och väljer ut de vi tror kommer att trivas hos oss och som vi tror vi ska trivas med.

Fyll i formuläret och berätta om vem du är, var du studerar och vad du gjort tidigare. Vi får väldigt många ansökningar varje termin och bjuder in många på intervjuer.

Söker du jobb som redovisningsekonom eller redovisningskonsult?

Du är alltid välkommen med en spontanansökan även om vi inte söker  någon just nu. Fyll i formuläret och berätta om dig själv och din bakgrund. Vi vill gärna att du också bifogar ditt CV, helst i PDF-format.

Tror vi att du är den vi söker blir du inbjuden till anställningsintervju.