Beställa lagerbolag

Snabbt och enkelt online

Att starta ett nytt företag ska gå snabbt och vara enkelt. Du kan därför köpa ditt bolag online, direkt av oss, där vi dessutom kan hjälpa dig igenom beställningsprocessen. Börja med att fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig därefter.

Beställare

Bolag

Beskriv kortfattat det nya företaget
Förbehåll skrivs in i bolagsordningen och påverkar aktierna i bolaget. Om ni är mer än en aktieägare kan det vara bra att genom förbehåll begränsa rätten att fritt överlåta aktier till någon annan.

Ägare och företrädare

Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Person 5

Revisor

Lämna nedanstående fält tomma om ni inte har/ska ha revisor.