De flesta företag i Sverige har varit i sitsen att pengarna inte räcker till. Likviditetsproblem kan vara lättare eller svårare att ta sig ur. Som egen företagare blir man stressad och pressad av situationen. På dagarna visar man upp en fasad av säkerhet, på nätterna ligger man sömnlös och undrar hur man ska klara av att betala ut lönerna den 25:e.

Men, tro det eller ej, även om situationen ser omöjlig ut vid första anblicken, så kan de flesta företag klara sig igenom en kris. Med mycket planering, förändringar och eget engagemang kan man vända det negativa till något positivt och framåtsträvande.

Här är 5 tips att tänka på när pengarna tryter:

  1. Få ordning på bokföringen

Företaget blöder pengar, men var?

– Det absolut lättaste sättet att se om företagets utgifter är för höga, eller man har en för låg omsättning i förhållande till företagets storlek, är att granska företagets siffror. För att få en så bra analys som möjligt, måste din bokföring visa dig de jämförelsetal som är viktiga för ditt företag. Dela upp omsättningen i de olika intäktsgrupper som företaget har. Om företaget vidarefakturerar mycket, fördela kostnaderna och intäkterna för att lättare se.

  1. Handlingsplan

När man ser var företaget blöder pengar, är det dags att skapa en arbetsplan/handlingsplan för att täppa igen hålen. En sådan plan ska vara nedskriven där varje problem punktas upp,  beskrivs och med tillhörande lösning. Följ denna till punkt och pricka! Detta är din karta som visar vägen du ska ta.

  1. Gör en likviditetsprognos

Att återhämta det man tappat i pengar kan ta tid. Det är viktigt, inte minst för din egen uthållighet, att veta hur lång tid det kommer ta för att du ska komma tillbaka på noll. Det finns inga snabba hokus-pokus-lösningar. En likviditetsprognos är ett fantastiskt verktyg för att veta hur lång tid det kommer ta för företaget att återhämta sig.

  1. Följ upp dig själv

Du vet var, du vet hur och du vet när. Nu är det dags att följa upp företaget varje vecka för att se så du följer handlingsplanen och målet till punkt och pricka. Att följa upp är lika viktigt som att skapa förutsättningarna. Utan uppföljning vet du inte om ditt företag är på rätt spår eller inte. Ändra något i din plan om utfallet inte blir som det är tänkt.

  1. Kommunikation

Be om hjälp! Det är ingen svaghet att be om hjälp. Det är en styrka att våga be om hjälp. Många företagare har redan varit med om liknande i sitt företagande och många fler än du tror är villiga att hjälpa till!

Vi hoppas att du och ditt företag blir hjälpta av dessa 5 tips och att ditt företag snart återhämtar sig!

Vill du ha hjälp? Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!

 

Vännerna på Finanshuset