Många ansökningar om praktikplats

Vid varje hösttermins början får vi på Finanshuset glädjande nog många ansökningar om yrkespraktik från redovisningsstuderande på de olika yrkesskolorna i södra Skåne. Vi tar detta förtroende för yrkespraktik på oerhört stort allvar av flera anledningar.

Ansvaret som praktikplats

Vi har ett stort ansvar som praktikplats att ” klä på” våra praktikanter det de behöver ha med sig av praktiska erfarenheter så de är anställningsbara efter sin genomgångna teoretiska utbildning. De är alla vuxna människor och ska naturligtvis behandlas med den respekt som hör till. Därför blir vi oerhört ledsna och besvikna när vi hör skräckhistorier om praktikanter som i tio veckor på andra praktikplatser enbart fått kopiera papper, tittat på när andra bokför eller enbart konterat fakturor. De har inte fått den praktik de har rätt till och behöver i sin utbildning och ligger därmed långt efter de av sina klasskamrater som fått rätt praktik. Här tycker vi på Finanshuset att skolorna kanske kunde medverka för att minimera den sortens praktik.

Framtida medarbetare

Finanshuset är ett företag som expanderar och växer med en tydlig väg om var vi ska vara om bl.a fem år. På den vägen ser vi oss hitta våra framtida medarbetare bland våra praktikanter. Av den anledningen ligger det självklart i både Finanshusets och praktikantens intresse att få lära sig så mycket som möjligt under praktikperioderna. Några praktikanter kommer snabbt in i det som görs och kan självständigt arbeta extra hos oss på lediga tider. För några praktikanter tar det lite längre tid vilket också är bra. Intresse, vilja och uthållighet visar på kvaliteter att vara stolt över. Någon kommer fram till att man hellre vill arbeta under lugnare former på en ekonomiavdelning på ett enda företag än med flera olika företag och deadlines på en redovisningsbyrå. Någon praktikant kommer under praktiken underfund med att man gjort helt fel val av utbildning. Oavsett utveckling och insikter ser vi på Finanshuset det som en utveckling och är även en lärdom för oss själva.

Praktikintervju

Alla som ansöker om praktikplats blir inbjudna till en intervju. Det brukar bli några intensiva veckor varje höst! Vi presenterar vårt företag, vad vi står för, hur vi arbetar och vad vi tycker är viktigt. Det är ett ypperligt tillfälle för oss att möta personen bakom en skriven ansökan och CV med större fokus på person och bakgrund snarare än nuvarande studieresultat på en kanske precis påbörjad utbildning. Det är ett bra tillfälle för den sökanden att under lediga former komma till en sorts anställningsintervju i sitt framtida yrke. Inte alla har en sådan erfarenhet sedan tidigare. En del får feedback för att i framtiden kunna krydda sin CV med erfarenheter de inte själva ser som en tillgång. Just bristen på erfarenhet inom ekonomi gör många som ansöker osäkra på sin egen kompetens. Vi ser att alla som söker har en egen erfarenhet med sig i form av t.ex andra studier eller annat arbete som gör dem konkurrenskraftiga och därmed har en förståelse för olika branscher som man stöter på i redovisningssammanhang.

Ingen förväntar sig att en praktikant är fullärd när den kommer. Det är ju därför man har praktik! När man kommer på första praktiken har man med sig en begränsad mängd teoretiska kunskaper. Det är de man ska pröva under sin praktik. Repetition är kunskapens moder brukar man säga, och det är likadant med redovisning och bokföring. Ingen är expert genom enbart teoretiska studier. Liksom inom matematik måste man öva mycket. Och man blir aldrig fullärd! Inte efter sina två års studier även om man nog själv tror det. Efter att ha arbetat några år som redovisningskonsult har man troligen blivit expert inom något område, men heltäckande blir ingen.

Vi är väldigt måna om att personkemin ska fungera med alla medarbetare under praktiktiden och lägger därför stor vikt vid det på intervjun. Vi ska alla kunna lita på varandra och våga vara oss själva.

Handledning

Alla Finanshusets medarbetare har själva varit praktikanter och kommer ihåg hur viktig praktiktiden är. Vi har därför utarbetat ett system som alla medarbetare lär ut efter eftersom alla fungerar som handledare på olika nivåer beroende på intresse och kunskaper. Hos oss får man som praktikant lära känna många olika branscher och företagsformer. Därför praktiserar man på ett och samma kontor i tre veckor. Dels är det viktigt att lära känna de andra medarbetarna, men även för att just få med sig bredden av olika företagsformer och branscher. Redovisningsbranschen är i mångt och mycket en rekommendationsbransch, så liknande företag eller branschen har en tendens att hamna på samma kontor.

Vårterminen 2018 års första andraårs-praktikanter började för ett par veckor sedan. Så nu rullar det på ända fram till sommarlovet!