Växa-stöd för att utöka sin verksamhet och våga växa.

2017 infördes ett Växa-stöd för enskilda näringsidkare. Detta har fr.om 1 januari 2018 utökats till att även omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Växa-stödet är en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för enmansföretag som anställer sin allra första medarbetare. Man betalar därmed endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Det nya från 1 januari 2018 är att även aktiebolag och handelsbolag omfattas av sänkningen. Det här öppnar upp fina möjligheter för fler enmansföretagare som funderar på att växa och utöka sin verksamhet och anställa någon för första gången.

Vilka villkor ska uppfyllas för att få tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften?
Aktiebolag och handelsbolag:
  • Växa-stödet gäller aktiebolag (AB) utan anställd, eller med bara en anställd som också är delägare eller närstående till delägaren.
  • Växa-stödet gäller handelsbolag (HB) utan anställda och med högst två delägare.
  • Stödet gäller den först anställde (utöver delägare eller närstående vid AB) under förutsättning att den första personen anställs allra tidigast 1 april 2017.
  • Ingen anställd (förutom delägare eller närstående vid AB) får ha funnits i verksamheten under perioden 1 januari – 31 mars 2017.
  • Nedsättningen av avgifter för den nyanställde gäller anställningar som pågår i minst 3 kalendermånader i följd och där anställningen måste omfatta minst 20 timmar per vecka.
  • Nedsättningen gäller för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden och som betalas ut under tiden 1 januari 2018 – 31 december 2021.
  • Stödet medges under högst 12 månader.

Läs mer på Skatteverkets hemsida