Fr.om 3 januari 2018 krävs LEI för värdepappershandel i EU (MiFID2)

Det innebär bl.a att alla juridiska personer måste ha en identifieringskod som gäller globalt för att kunna handla med marknadsnoterade värdepapper. Denna kod kallas för Legal Entity Identifier (LEI). Exempel på juridisk person är aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och ideell förening. Enskild firma och enkelt bolag berörs inte.

Kravet gäller även för dig som enbart ska sälja befintligt innehav.

Kravet gäller INTE för handel med vanliga fonder.

De nya reglerna gäller hos alla banker som erbjuder handel med värdepapper

Syftet är att myndigheter med rätt behörighet, oavsett land, ska kunna spåra och identifiera vilka som lägger en order för att stärka skyddet för investerarare i marknadsnoterade värdepapper.

För att kunna handla med marknadsnoterade värdepapper från den 3 januari 2018 behöver ditt företag registrera ett LEI- nummer. Det tar c:a 5-7 dagar att skaffa ett LEI-nummer, men tar troligen längre tid i anslutning till årsskiftet 2017/2018.

Om du vill och har tid, kan du själv ansöka om ett LEI-nummer hos godkända utförare. Instruktioner och kommunikation för att genomföra beställningen är på avancerad engelska och är ganska krångligt. Vill du slippa allt krångel och ta hjälp av oss, gör vi din beställning till ett fast pris.

850 kr ex moms + 75 $ (75 dollar är en avgift vi lägger ut för din räkning)

Därefter får du varje år en avisering via mejl på en underhållsavgift direkt från LEI-leverantören.

Skicka ett mejl till email hidden; JavaScript is required eller ring något av våra kontor redan idag så du inte missar innan årsskiftet: Malmö 040-685 89 99, Lund 046-460 10 99 eller Skurup 0411-31 10 99.

Vill du fördjupa dig ytterligare i de nya bestämmelserna, läs mer på Finansinspektionens hemsida http://www.fi.se/sv/marknad/vardepappersmarknad-mifidmifir/om-mifidmifir/