Allt färre äldre arbetar. I Ekonomifakta från februari i år ser man hur andelen har sjunkit från 2015.