Nu är det dags för alla företag och föreningar att anmäla verklig huvudman!

Bakgrunden är ett EU-direktiv där alla EU-länder ska ha ett register över verkliga huvudmän. Registret ska bidra till att upptäcka och motverka brott som penningtvätt och finansiering av terrorism.