Gott slut på 2016 som innebar tråkigheter runt om i världen och tveksamma skattenyheter för företag/våra kunder.

Ett Gott Nytt år önskas alla!

Låt 2017 bli ett år som alla på vårt klot kan vara stolta över!

Vi på Finanshuset vässar våra kunskaper inför 2017 för att matcha alla nya skatteregler för våra kunders bästa.