Det här med köp av bostadsrätt… Det är inte alldeles enkelt att utläsa och ta tempen på bostadsrättsförereningen när man är spekulant på en lägenhet. Man är helt förblindad av det låga priset eller månadsavgiften eller ”läget, läget, läget”. Vad ska man leta efter, vad ska man sakna och vad ska man egentligen fråga i årsredovisning och ekonomisk plan.

Vem kan hjälpa dig? Fastighetsmäklaren ska vara en oberoende mellanman. Det innebär tyvärr inte att mäklaren så våldsamt självklart har tillräckliga kunskaper för att utläsa det som står. Det är inte alla mäklare som är högskoleutbildade.

Det är en av de viktigaste och dyraste affärerna du gör i ditt liv och du kan ta hjälp av någon som kan läsa rätt. Kontakta email hidden; JavaScript is required så du inte köper grisen i säcken!