Någon samlad studie av hur de svenska momsreglerna har utvecklats har inte tidigare gjorts. Detta är bakgrunden till denna studie där det kartlagts vilka syften som bär upp mervärdesskattelagen. En kartläggning har gjorts av lagstiftningen och dess förarbeten från de ursprungliga reglerna från år 1968 fram till i dag.